Wemab är din resurs inom service
och underhåll i produktionsindustrin!
Westerviks Maskinmontage AB

Om företaget

Sedan 1990 har Westerviks Maskinmontage AB, WEMAB, utfört maskinflyttningar, maskinunderhåll och monteringar av produktionslinjer i Sverige och flera länder och kontinenter världen över. Företaget drivs sedan 2004 av Tommy Gustavsson och Christer Nilsson, som båda varit med sedan starten. Idag består Wemab av 6 anställda.

Vi vänder oss främst till serviceföretag och varuproducerande företag som ibland behöver hyra in extra personal för att klara av arbetstoppar och semestrar. Vår policy är att leverera tjänster och produkter i rätt tid och med hög kvalitet samt att vara en pålitlig leverantör och en god samarbetspartner.